چگونه مشاوره بگیریم ؟

در راستای ارائه خدمات بهتر به متقاضیان عزیز ، گروه مشاورین تحصیل در آمریکا با شرایط زیر بطور رایگان به شما مشاوره خواهند داد:

  1. کلیه مشاوره های تحصیلی از طریق تکمیل فرم امکان سنجی صورت می گیرد. فقط متقاضیانی که دارای قرار داد با گروه مشاورین تحصیل در آمریکا هستند می توانند بطور تلفنی از مشاوره این گروه بهره مند گردند. در صورتیکه دارای قرارداد نیستند از طریق فرم امکان سنجی در خدمت شما هستیم.
  2. خواهشمند است فرم امکان سنجی را بدقت تکمیل نمائید تا فهم دقیقی از خواسته های شما داشته باشند.

از کجا شروع کنیم ؟

متقاضیان برای شروع پرونده خود می توانند بر اساس گام های زیر درخواست خویش را برای ما ارسال دارند تا بتوانیم به سرعت نسبت به ارائه خدمات اقدام نماییم.

  1. ابتدا جهت بررسی اولیه شرایط متقاضی می بایست فرم امکان سنجی را تکمیل و به همراه مدارک ارسال نماید.
  2. دقت نمایید که به دلیل حجم بالای روزانه درخواست ها، پاسخدهی بصورت 48 الی 72 ساعته انجام خواهد شد.
  3. پس از رفع ابهامات، متقاضی می بایست از تمامی مدارک مورد نیاز که در بخش مدارک موردنیاز برای پذیرش تحصیلی ذکر شده است اسکن تهیه نموده و آن ها را برای بررسی نهایی ارسال نماید تا گروه مشاورین تحصیل در آمریکا از عملی شدن اخذ پذیرش برای متقاضی مطمئن گردند.